Could you help us create the perfect wedding dress shopping experience?


Volunteer Bridal Store Assistants for Pritchard & Moore

From the moment they set foot in Pritchard and Moore, our customers are our special guests. With unparalleled customer service, we ensure each visit with us will be one to remember. Boasting pre-loved and brand new dresses, we believe a wedding dress search is more than simply shopping.

Pritchard and Moore is named after two of Cancer Research Wales’ longstanding trustees and acclaimed scientists, who have both contributed enormously to the landscape of cancer research in Wales and beyond. In keeping with the charity’s ethos, we ensure that shopping at Pritchard and Moore supports world-class cancer research right here in Wales.

Could you help us create the perfect wedding dress shopping experience? Then please download further information or contact Pritchard & Moore on 029 2115 7862

Volunteer with Pritchard and Moore 

 

Cynorthwywyr Gwirfoddolwyr Siop Briodas Pritchard & Moore

O’r funud maent yn croesi’r drothwy  yn Pritchard a Moore, mae ein cwsmeriaid yn westeion arbennig i ni. Gyda gwasanaeth cwsmeriaid heb ei ail, rydym yn sicrhau y bydd pob ymweliad gyda ni  yn un i’w gofio. Gan gyflenwi  ffrogiau newydd a rhai sydd wedi’u rhoi, rydym yn credu bod chwilio am ffrog briodas yn fwy na dim ond siopa.

Enwyd Pritchard a Moore ar ôl dau o ymddiriedolwyr hirsefydlog Ymchwil Canser Cymru, ill dau yn wyddonwyr o fri a wedi cyfrannu’n aruthrol at dirwedd ymchwil canser yng Nghymru a thu hwnt.

Yn unol ag ethos yr elusen, rydym yn sicrhau bod siopa yn Pritchard a Moore yn cefnogi ymchwil canser o’r radd flaenaf yma yng Nghymru.

Allech chi ein helpu i greu’r profiad siopa ffrog briodas berffaith? Yna, lawrlwythwch ragor o wybodaeth neu cysylltwch â Pritchard & Moore ar 029 2115 7862